Management interného nájmu strojov a strojného zariadenia

Disponibilita a prenájom stavebných strojov, strojných zariadení, mechanizácie a ostatných dopravných prostriedkov v rámci koncernu.