Management investičných a deinvestičných činností

Nákup a predaj stavebných strojov, strojných zariadení, mechanizácie a ostatných dopravných prostriedkov - plánovanie, optimalizácia, koordinácia.