Management opráv

Opravy, údržba a servis stavebných strojov, strojných zariadení, mechanizácie a ostatných dopravných prostriedkov.